Artefinno Logo

Греди

Интериор на офис

Монтаж на 3D раздвижени стени и решетка от декоративни профили.

Използвани материали:

Декоративни профили: AFB-5050, AFB-10050, AFB-15050

Цвят: Тик

Повърхност: Пясъчно

Продукти