Artefinno Logo

Греди

Къща в Драгалевци

Монтаж на фасади от декоративни профили 50X50 мм през 50 мм.

Използвани материали:

Декоративни профили: AFB-5050

Цвят: Тик

Повърхност: Фурнир 1

Продукти