Artefinno Logo

Греди

Комплекс Камбаните

Монтаж на фасади от декоративни профили 50X50 мм.

Използвани материали:

Декоративни профили: AFB-6040

Цвят: Кафе

Повърхност: Пясъчно

Продукти