Artefinno Logo

Греди

Проект 63 в Симеоново

Доставка и монтаж на иновативни фасади, комбинация от облицовка и декоративни профили.

Използвани материали:

Фасадна облицовка: AFS-C 07

Декоративни профили: AFB-15050

Цвят: Тик

Повърхност: Фурнир 1

Продукти