Artefinno Logo

Облицовки

Сграда Монтис

Доставка и монтаж на облицовка от композитно дърво.

Използвани материали:

Декоративна облицовка: AFS-L 03 и AFS-L 04

Цвят: Тик

Продукти