Artefinno Logo

Греди

Външен бар Wave Resort

Външен бар към хотел Wave Resort в близост до Поморие.

Използвани материали:

Декоративни профили: AFB-5050

Цвят: Тик

Повърхност: Фурнир 1

Продукти