Artefinno Logo

Облицовки

Затворен комплекс Slow Life

Фасади с облицовка от композитно дърво на АртеФИНО.

Използвани материали:

Декоративна облицовка: AFS-L 03

Цвят: Тик

Продукти