Artefinno Logo

Декинг

Заведение в парк Сандански

Заведение в парка на гр. Сандански.

Площадката на заведението е изработена с декинг на АртеФИНО.

Използвани материали:

Композитна дъска: AFD-СS 03

Челна дъска: AFD-СF 14

Конструкция: Двоен под АртеФИНО

Цвят: Тик

Повърхност: Релеф 3

Продукти