Artefinno Logo

Греди

Park View Residence

Решетъчната декоративна фасада на жилищния комплекс е в изпълнение на АртеФИНО.

Използвани материали:

Декоративни профили: AFB-10050

Цвят: Тъмен шоколад

Повърхност: Фурнир 1

Продукти