Artefinno Logo

Общи условия за ползване

1. ПРЕДМЕТ
Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Артефино“ ЕООД, ЕИК 205446135, със седалище и адрес на управление: гр. София, район ‘’Студентски“, бул.“Симеоновско шосе“ №72, наричан по-долу ДОСТАВЧИК и ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на информационният сайт www.artefino.bg.

2. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА
Информация съгласно Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни:
* Наименование на Доставчика: „Артефино“ ЕООД
* Седалище и адрес на управление: България, гр. София, район „Студентски“, бул.“Симеоновско шосе“ №72
* Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София, район „Студентски“, бул.“Симеоновско шосе“ №72
* Данни за кореспонденция: България, гр. София, район „Студентски“, бул.“Симеоновско шосе“ №72, office@artefino.bg , мобилен телефон 0897 23 01 38
* Вписване в публични регистри: ЕИК 205446135
* Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 205446135

3. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
„Артефино“ ЕООД предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя във връзка с обработването и съхранението им съгласно правилата, одобрени от Комисията за защита на личните данни и изискванията на Закона за защита на личните данни, Регламент ( ЕС) 2016/679 (GDPR) на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27.04.2016 година.

3.1.КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ
• За управление на сайта ни www.artefino.bg– електронен адрес, телефонен номер, адрес за доставка
• За сключване и изпълнение на договори с наши клиенти – имената ви, ЕГН, адрес по лична карта, номер на лична карта, адрес за кореспонденция, телефонен номер, електронен адрес.
• За сключване и изпълнение на договори с наши партньори и доставчици – имената ви, ЕГН, адрес по лична карта, номер на лична карта, адрес за кореспонденция, телефонен номер, електронен адрес.
• За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, дата на покупката;
• За маркетингови дейности – имената ви, телефонен номер, електронен адрес;
• За подбор и управление на човешки ресурси – имената ви, телефонен номер, електронен адрес, степен на завършено образувание, професионален стаж, хоби и друга информация, която кандидатите за работа при нас сами са пожелали да ни предоставят.

3.2.ЦЕЛИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Дейности по управление на уеб сайта на „Артефино“ ЕООД:
* За управление на сайта ни www.artefino.bg
* За сключване и изпълнение на сключеният договор с наши клиенти, партньори и доставчици за доставка на продукти и предоставяне на услуга/и;
* За осчетоводяване на сключените договори и придружаващите ги фактури;
* За маркетингови дейности
* За подбор и управление на човешки ресурси

3. 3.СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Данните Ви ще бъдат съхранени за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период.

3.4. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ И МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
„Артефино“ ЕООД съхранява и обработва данни на клиенти и контрагенти съгласно разпоредбите на ЗЗЛД и останалото действащо законодателство. Обработваме и информация, която сме получили от достъпни публични източници като например Агенцията по вписванията, медиите и др.
„Артефино“ ЕООД се ангажира да гарантира конфиденциалността на вашите лични данни, които ни предоставяте доброволно при използването на формата за контакт на сайта www.artefino.bg, при сключване на договор, при кандидатстване за работа при нас или при друго обстоятелство, като прилага подходящи технически и организационни мерки. Въпреки това „Артефино“ ЕООД е наясно, че предаването на информация по интернет и други публични мрежи не е напълно безопасно и съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват неправомерно от неупълномощени трети страни, което създава уязвимости на интернет средата, която не е под наш контрол. „Артефино“ ЕООД се ангажира да не предоставя предоставената от вас лична информация на трети лица, освен на лица/органи, с които сме задължени по закон да ги споделяме при поискване от тяхна страна ( държавни органи и институции).

3.5.ВАШИТЕ ПРАВА
Вие имате право:
• Да получите информация дали обработваме ваши лични данни, какви са те, какъв е техният произход, в случай че информацията не е защитена от закона тайна
• Да възразите срещу тяхното обработване
• Да поискате достъп до данните си
• Да поискате тяхното заличаване, стига да е изтекъл законовият срок за тяхното съхранение
• На преносимост на данните
• Да поискате ограничаване на обработването им за определен период от време
Вашите права можете да упражните по следния ред:
1. Подавате искане за упражняване на права за защита на личните данни до адрес на „Артефино“ ЕООД или на имейл: office@artefino.bg
2. „Артефино“ ЕООД може да поиска лична карта и/или друг документ за потвърждаване на самоличността и правомощията на субекта отправил искането. Няма да е необходимо да отговаряме на искане, ако то засяга по отрицателен начин на правата и свободите на други субекти на данни.
3. В срок от 2 месец ви предоставяме информация за предприетите действия от наша страна по вашето искане
Можете да подадете жалба при съмнение от ваша страна за нарушаване на вашите права до нас на имейл office@artefino.bg. Ваше право е също така да се обърнете и към Надзорния орган, а именно Комисията за защита на личните данни.

3.6. ПОЛИТИКА ЗА УПОТРЕБАТА НА „БИСКВИТКИ“

3.6.1. Същност и предназначение на „Бисквитките“
Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. С тяхна помощ, на база последните Ви посещения на нашата страница, ще подобрим и улесним използването й.

3.6.2. Типове бисквитки
– Необходими бисквитки – тези бисквитки не съхраняват никаква лична информация. Те са необходими за нормалното функциониране на нашия уеб сайт и не могат да бъдат изключени от нашите системи. Можете да настроите браузъра си да блокира или да ви предупреждава за тези „бисквитки“, но трябва да имате предвид, че някои части на страницата ни няма да работят.
– Бисквитки за ефективност – използват се за подобряване на функционирането на сайта ни и събират информация за това как потребителите взаимодействат с него.

3.6.3. Мерки срещу инсталирането на бисквитки
Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър. „Артефино“ ЕООД не носи отговорност, ако интернет браузърът, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши функционирането на сайта.